คลาวด์โฮสติ้งรองรับ Git Version Control, NodeJS, Python และ Ruby

 • Tuesday, 11th September, 2018
 • 09:38am

ภายใน cPanel จะมีเมนูสำหรับเปิดการใช้งาน NodeJS, Ruby และ Python แล้ว โดยลูกค้าสามารถเปิดใช้งานแล้วอัพโหลดไฟล์เข้าได้เลยครับ

และตอนนี้ลูกค้าสามารถใช้งาน Git Version Control ได้เลย ทางเราเปิดให้ลูกค้าสามารถใช้ Cloud Hosting ของเราเป็น Git Repository ได้แล้วครับ

cPanel Feature

ไฟล์ดังกล่าวจะสามารถเรียกใช้งาน และแสดงผลผ่านหน้าเว็บได้ปกติครับ

ตัวอย่าง NodeJS code

var http = require('http');
var server = http.createServer(function(req, res) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  var message = 'It works!\n',
    version = 'NodeJS ' + process.versions.node + '\n',
    response = [message, version].join('\n');
  res.end(response);
});
server.listen();

 

« ย้อนกลับ