แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ เบอร์ติดต่อ 02-026-6375

  • Thursday, 5th March, 2020
  • 16:29pm

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

เนื่องด้วยทางบริษัทฯ มีการย้ายที่อยู่สำนักงานใหญ่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ดังนี้

ที่อยู่ใหม่: บริษัท ดอท เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 (ริเวอร์ 33) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์ติดต่อ 02-026-6375

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105556071160

จากที่อยู่เดิม: 163/5 ซอยสามเสน 5 ถนนสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

นับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงใคร่แจ้งใช้ที่อยู่ใหม่สำหรับการออกใบกำกับภาษี, หนังสือหัก ณ ที่จ่าย หรือเอกสารที่อ้างถึงบริษัทฯ เป็นที่อยู่ใหม่ข้างต้นนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

« ย้อนกลับ