[ประกาศ] ตอนนี้ ServerBKK เปิดให้บริการ Co-Location แล้ว

  • Wednesday, 26th September, 2012
  • 22:12pm
ServerBKK ได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 4 เราได้เรียนรู้อะไรมาเยอะ เราจึงกล้าขอดูแลท่านด้วยบริการ Co-Location จากเรา
ซึ่งจะให้บริการในรูปแบบของ Port 1Gbps ทั้งหมด และนอกจากนี้เรายังใช้อุปกรณ์ระดับ High-End มาบริการ
เพื่อป้องกันการเกิด Down-time หรือพยายามให้เกิด Down-time น้อยที่สุด และ เพื่อความลื่นใหลของระบบ
เราจึงเลือกใช้อุปกรณ์ของ Cisco ทั้งหมด
หากท่านสนใจใช้บริการสามารถ ติดต่อได้ขอรับบริการได้ตลอด 24ขั่วโมง
หรือสั่งซื้อผ่านหน้าสั่งซื้อได้ตลอดครับผม

ขอแสดงความนับถือ
นายพรฉัตรชัย สังฆมานนท์
(ServerBKK)
« ย้อนกลับ