Announcements

[ประกาศ!] ปิดปรับปรุงเครื่อง Server ที่ให้บริการ

  • 1st October 2012
ทาง Server ได้เล็งเห็นเรื่อง Performance เป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบ เราจึงขอทำการปิดปรับ Server ทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 14.00น ถึง 14.05น ของวันที่ 2 ...
Continue reading