ประชาสัมพันธ์

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน Version PHP และตั้งค่าต่างๆได้เองผ่าน cPanel

  • 14th January 2014
เรียนลูกค้าทุกท่านหากท่านกำลังประสบปัญหาแต่ละโปรแกรม แต่ละ CMS ต้องการ PHP Version ต่างกันความต้องการค่าต่างๆ ต่างกัน ...
Continue reading