เนื่องจาก ServerBKK ได้ก้าวเข้ามาสู่ปีที่ 4แล้ว ตอนนี้เราเติบโตพอสมควร ได้เรียนรู้อะไรมาก็เยอะมากมาย
ทราบและเข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เราจึงได้ทำการตัดสินใจเลือก เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแก่สมาชิกของเรา
ซึ่งเราเลือกแล้วก็คือการให้ใช้งาน Internet Data Center จาก INET 
เราได้เลือกใช้บริการของ INET เพราะว่าที่ [email protected] Thai Tower เป็น Facility ที่ดีมาก ห้องใหม่ สะอาด ปลอดภัย
นอกจากนี้ INET ยังได้รับประกันบริการ(SLA)ไว้ที่ 99.9% ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าบริการที่ท่านได้รับจากเราจะมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่แน่นอนครับ


ด้วยความนับถือ
นายพรฉัตรชัย สังฆมานนท์
(ServerBKK) 


Wednesday, September 26, 2012

« ย้อนกลับ