[ประกาศ!] ปิดปรับปรุงเครื่อง Server ที่ให้บริการ

ทาง Server ได้เล็งเห็นเรื่อง Performance เป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบ เราจึงขอทำการปิดปรับ Server ทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 14.00น ถึง 14.05น ของวันที่ 2 ... Read More »

1st Oct 2012