أقسام الشروحات

DDOS (1)

DDOS Related

Web Hosting (8)

เกี่ยวการใช้งาน Web Hosting

الأكثر زيارة

 เปลี่ยน php version ใน DirectAdmin Hosting

ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยน php version ตามที่ต้องการได้ใน directadmin...

 Change PHP Version and Settings

Inside cPanel, User will be able to change PHP version they would haveas well as extensions that...

 Backup/Restore Hosting

Our hosting comes with automatic backup every 6 hours. so you have 6 copy(s) each...

 Add Signature in RoundCube Webmail

 แสดงไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย . ใน File Manager บน cPanel

ปกติไฟล์ที่ขึ้นต้น . เช่น .htaccess ใน File Manager ของ cPanel จะถูกซ่อนไว้ครับ เพราะระบบ Unix...