หมวดหมู่

DDOS (1)

DDOS Related

Web Hosting (7)

เกี่ยวการใช้งาน Web Hosting

ยอดนิยม

 เปลี่ยน php version ใน DirectAdmin Hosting

ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยน php version ตามที่ต้องการได้ใน directadmin...

 Change PHP Version and Settings

Inside cPanel, User will be able to change PHP version they would haveas well as extensions that...

 Add Signature in RoundCube Webmail

 Backup/Restore Hosting

Our hosting comes with automatic backup every 6 hours. so you have 6 copy(s) each...

 การเข้าใช้งาน cPanel จาก client portal

การเข้าใช้งาน cPanel จาก client portal ลูกค้าจะต้องการทำเข้าสู่ระบบของเราที่...