การปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP และ ตั้งค่าต่างๆของ PHP Print

  • 344

เข้ามาที่ cPanel แล้วเลื่อนไปที่หมวดของ Software/Services แล้วท่านจะพบกับ Select PHP Version ตามรูปนี้

Select PHP Version to choose your version and settings for your hosting environment
เมื่อท่านเข้ามาในส่วนของ Select PHP Version แล้วจะพบกับหน้านี้

You may select PHP version to fits your application, modules and adjust the settings in here.

ท่านสามารถเปลี่ยน Version ได้ตามที่ต้องการ (เลือก Version แล้วคลิก Set as current) พร้อมทั้งเลือก เปิด/ปิด โมดูลต่างๆได้ตามต้องการ
หากท่านไม่แน่ใจตรงส่วน โมดู กรุณาใช้แบบที่เราเตรียมไว้ให้ หรือ หากคลิกผิดต้องการกลับไปใช้ค่าที่เราเลือกไว้ให้กดปุ่ม Use Dafaults
หากท่านได้เลือกตั้งค่าเสร็จแล้วกรุณากด Save เพื่อบันทึกแล้วใช้งาน

หรือหากท่านต้องการแก้ไขค่าต่างๆเพิ่มเติม ให้คลิกที่ Show PHP Settings แล้วจะปรากฏหน้านี้

PHP.ini Settings to fit your application needs.

หากท่านแก้ไขจนพอใจแล้วสามารถกด Save เพื่อบันทึกการตั้งค่าครับ

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่ ?

« ย้อนกลับ