การชำระเงิน

หลังจาก “ผู้ใช้บริการ” ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทาง DOT ENTERPRISE CO.,LTD เรียบร้อยแล้ว กรุณาทำการชำระภายใน 7 วันทำการ ภายหลังการสั่งซื้อบริการ โดยทำการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ในอีเมลล์ Customer Invoice และแจ้งชำระค่าบริการด้านล่างนี้

Add Payment...Please allow us 3 - 5 Minutes before you can add the payment confirmation to this system.

  Email
  Name
  Date of Payment :
  Bank
  Amount Baht(THB)
  List Invoice

  ** If you're not a member or existing customber or add payment for somebody, please click here to use this form