การชำระเงิน

หลังจาก “ผู้ใช้บริการ” ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทาง DOT ENTERPRISE CO.,LTD เรียบร้อยแล้ว กรุณาทำการชำระภายใน 7 วันทำการ ภายหลังการสั่งซื้อบริการ โดยทำการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ในอีเมลล์ Customer Invoice และแจ้งชำระค่าบริการด้านล่างนี้

    :

    **