เลือกสกุลเงิน

Thai SSD Cloud cPanel Hosting

Thai SSD Fastest Cloud cPanel Hosting
Disk Space 4GB
8% Complete
Bandwidth 20GB
0% Complete
Max CPU Core 1
6% Complete
Max RAM GB 1
6% Complete
Domain 1
2% Complete
Subdomain 5
1% Complete
MySQL Database 1
2% Complete
FTP Account 1
2% Complete
Email Account 5
1% Complete
Inodes 50000
5% Complete
NodeJS App YES
100% Complete
Python App YES
100% Complete
Ruby App Support YES
100% Complete
Git Repo Support NO
100% Complete
SSH Access NO
100% Complete
Apple Push Mail YES
100% Complete
1-Click Script Installer YES
100% Complete
Anti-Virus & Anti-Spam YES
100% Complete
Multi PHP Version PHP 5.2 - 7.4
100% Complete
HTTP/3 Support YES
100% Complete
Cloudflare Support YES
100% Complete
WAF Firewall YES
100% Complete
WordPress Litespeed Cache Optimizer YES
100% Complete
Fast SQL Query NO
100% Complete
Free SSL YES - All Domain
100% Complete
Free Migration YES
100% Complete
Control Panel cPanel/WHM
100% Complete
Backup Daily
100% Complete
CageFS Security YES - SecureLVE
100% Complete
DE-CL1 ราคา From ฿800.00/yr
สั่งซื้อ
Disk Space 8GB
16% Complete
Bandwidth 50GB
1% Complete
Max CPU Core 2
12% Complete
Max RAM GB 2
12% Complete
Domain 2
4% Complete
Subdomain 10
2% Complete
MySQL Database 2
4% Complete
FTP Account 2
4% Complete
Email Account 10
2% Complete
Inodes 100000
10% Complete
NodeJS App YES
100% Complete
Python App YES
100% Complete
Ruby App Support YES
100% Complete
Git Repo Support NO
100% Complete
SSH Access NO
100% Complete
Apple Push Mail YES
100% Complete
1-Click Script Installer YES
100% Complete
Anti-Virus & Anti-Spam YES
100% Complete
Multi PHP Version PHP 5.2 - 7.4
100% Complete
HTTP/3 Support YES
100% Complete
Cloudflare Support YES
100% Complete
WAF Firewall YES
100% Complete
WordPress Litespeed Cache Optimizer YES
100% Complete
Fast SQL Query NO
100% Complete
Free SSL YES - All Domain
100% Complete
Free Migration YES
100% Complete
Control Panel cPanel/WHM
100% Complete
Backup Daily
100% Complete
CageFS Security YES - SecureLVE
100% Complete
DE-CL2 ราคา From ฿1200.00/yr
สั่งซื้อ
Disk Space 15GB
30% Complete
Bandwidth 100GB
2% Complete
Max CPU Core 4
25% Complete
Max RAM GB 4
25% Complete
Domain 4
8% Complete
Subdomain 20
4% Complete
MySQL Database 4
8% Complete
FTP Account 4
8% Complete
Email Account 20
4% Complete
Inodes 150000
15% Complete
NodeJS App YES
100% Complete
Python App YES
100% Complete
Ruby App Support YES
100% Complete
Git Repo Support YES
100% Complete
SSH Access YES
100% Complete
Apple Push Mail YES
100% Complete
1-Click Script Installer YES
100% Complete
Anti-Virus & Anti-Spam YES
100% Complete
Multi PHP Version PHP 5.2 - 7.4
100% Complete
HTTP/3 Support YES
100% Complete
Cloudflare Support YES
100% Complete
WAF Firewall YES
100% Complete
WordPress Litespeed Cache Optimizer YES
100% Complete
Fast SQL Query YES
100% Complete
Free SSL YES - All Domain
100% Complete
Free Migration YES
100% Complete
Control Panel cPanel/WHM
100% Complete
Backup Daily
100% Complete
CageFS Security YES - SecureLVE
100% Complete
DL-CL3 ราคา From ฿1600.00/yr
สั่งซื้อ
Disk Space 20GB
40% Complete
Bandwidth 300GB
6% Complete
Max CPU Core 8
50% Complete
Max RAM GB 8
50% Complete
Domain 10
20% Complete
Subdomain 100
20% Complete
MySQL Database 10
20% Complete
FTP Account 10
20% Complete
Email Account 100
20% Complete
Inodes 200000
20% Complete
NodeJS App YES
100% Complete
Python App YES
100% Complete
Ruby App Support YES
100% Complete
Git Repo Support YES
100% Complete
SSH Access YES
100% Complete
Apple Push Mail YES
100% Complete
1-Click Script Installer YES
100% Complete
Anti-Virus & Anti-Spam YES
100% Complete
Multi PHP Version PHP 5.2 - 7.4
100% Complete
HTTP/3 Support YES
100% Complete
Cloudflare Support YES
100% Complete
WAF Firewall YES
100% Complete
WordPress Litespeed Cache Optimizer YES
100% Complete
Fast SQL Query YES
100% Complete
Free SSL YES - All Domain
100% Complete
Free Migration YES
100% Complete
Control Panel cPanel/WHM
100% Complete
Backup Daily
100% Complete
CageFS Security YES - SecureLVE
100% Complete
DE-CL4 ราคา From ฿2000.00/yr
สั่งซื้อ
Disk Space 30GB
60% Complete
Bandwidth 3000GB
60% Complete
Max CPU Core 10
62% Complete
Max RAM GB 12
75% Complete
Domain 20
40% Complete
Subdomain 200
40% Complete
MySQL Database 20
40% Complete
FTP Account 20
40% Complete
Email Account 200
40% Complete
Inodes 500000
50% Complete
NodeJS App YES
100% Complete
Python App YES
100% Complete
Ruby App Support YES
100% Complete
Git Repo Support YES
100% Complete
SSH Access YES
100% Complete
Apple Push Mail YES
100% Complete
1-Click Script Installer YES
100% Complete
Anti-Virus & Anti-Spam YES
100% Complete
Multi PHP Version PHP 5.2 - 7.4
100% Complete
HTTP/3 Support YES
100% Complete
Cloudflare Support YES
100% Complete
WAF Firewall YES
100% Complete
WordPress Litespeed Cache Optimizer YES
100% Complete
Fast SQL Query YES
100% Complete
Free SSL YES - All Domain
100% Complete
Free Migration YES
100% Complete
Control Panel cPanel/WHM
100% Complete
Backup Daily
100% Complete
CageFS Security YES - SecureLVE
100% Complete
DE-CL5 ราคา From ฿5000.00/yr
สั่งซื้อ
Disk Space 50GB
100% Complete
Bandwidth 5000GB
100% Complete
Max CPU Core 16
100% Complete
Max RAM GB 16
100% Complete
Domain 50
100% Complete
Subdomain 500
100% Complete
MySQL Database 50
100% Complete
FTP Account 50
100% Complete
Email Account 500
100% Complete
Inodes 1000000
100% Complete
NodeJS App YES
100% Complete
Python App YES
100% Complete
Ruby App Support YES
100% Complete
Git Repo Support YES
100% Complete
SSH Access YES
100% Complete
Apple Push Mail YES
100% Complete
1-Click Script Installer YES
100% Complete
Anti-Virus & Anti-Spam YES
100% Complete
Multi PHP Version PHP 5.2 - 7.4
100% Complete
HTTP/3 Support YES
100% Complete
Cloudflare Support YES
100% Complete
WAF Firewall YES
100% Complete
WordPress Litespeed Cache Optimizer YES
100% Complete
Fast SQL Query YES
100% Complete
Free SSL YES - All Domain
100% Complete
Free Migration YES
100% Complete
Control Panel cPanel/WHM
100% Complete
Backup Daily
100% Complete
CageFS Security YES - SecureLVE
100% Complete
DE-CL6 ราคา From ฿12000.00/yr
สั่งซื้อ