การชำระเงิน

หลังจาก “ผู้ใช้บริการ” ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทาง DOT ENTERPRISE CO.,LTD เรียบร้อยแล้ว กรุณาทำการชำระภายใน 7 วันทำการ ภายหลังการสั่งซื้อบริการ โดยทำการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้ใน อีเมลล์ Customer Invoice และแจ้งชำระค่าบริการด้านล่างนี้

แจ้งชำระค่าบริการ...กรุณารอ 3 - 5 นาที หลังโอนเงินค่อยแจ้งผ่านระบบนี้ครับ

  อีเมล์
  ชื่อ
  วัน-เวลาที่โอนเงิน :
  ธนาคาร
  ยอดเงินที่โอน บาท
  รายการใบแจ้งชำระเงิน

  ** สำหรับท่านที่ไม่ใช่สมาชิก (ลูกค้า) หรือต้องการแจ้งแทน กรุณา แจ้งชำระเงินที่นี่