เลือกสกุลเงิน

Cloud Forex Server with very low latency for fastest trade.

Windows Server Optimized for FOREX Trade. 24/7 Support and Online Staff.
 • ForEX-Starter

  • 2GB (Guaranteed) vRAM
  • 2Core vCPU
  • 25GB vSSD
  • 2 x MetaTrader4 Support
  • 1TB Bandwidth/Month
  • 1 IP Address Dedicated IP
  • Windows Server 2008 R2 OS
  • Yes Remote Desktop
  • 100Mbps Network
  • USA Data Center
 • ForEX-Standard

  • 4GB (Guaranteed) vRAM
  • 2Core vCPU
  • 30GB vSSD
  • 4 x MetaTrader4 Support
  • 2TB Bandwidth/Month
  • 1 IP Address Dedicated IP
  • Windows Server 2008 R2 OS
  • Yes Remote Desktop
  • 100Mbps Network
  • USA Data Center
 • ForEX-Expert

  • 8GB (Guaranteed) vRAM
  • 4Core vCPU
  • 40GB vSSD
  • 8 x MetaTrader4 Support
  • 4TB Bandwidth/Month
  • 1 IP Address Dedicated IP
  • Windows Server 2008 R2 OS
  • Yes Remote Desktop
  • 100Mbps Network
  • USA Data Center
 • ForEX-Advanced

  • 16GB (Guaranteed) vRAM
  • 8Core vCPU
  • 40GB vSSD
  • 16 x MetaTrader4 Support
  • 10TB Bandwidth/Month
  • 1 IP Address Dedicated IP
  • Windows Server 2008 R2 OS
  • Yes Remote Desktop
  • 100Mbps Network
  • USA Data Center